Новости Храма

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

7 апр. 2021 г.

Молитва

О, Пресвята́я, Богоизбра́нная Де́во, Свята́го Уте́шителя Ду́ха Всенепоро́чная Неве́сто, Пребоже́ственнаго же Отца́ Небе́снаго Дщерь Превожделе́нная, посреде́ те́рния ми́ра сего́ Тем обрете́нная, я́ко крин пресве́тлый добро́тою де́вства блиста́ющийся, да Сы́ну Бо́жию Чи́стая Ма́терь Неискусобра́чная бу́деши! Что у́бо воздади́м Тебе́ в пресве́тлый день сей Благове́щения, во́ньже Арха́нгела Гаврии́ла красото́ю безме́рнаго де́вства Своего́ удиви́ла еси́ и от того́ неизрече́нное обра́дование восприя́ла еси́? Что принесе́м Тебе́ за вся утеше́ния Твоя́, и́миже  возвесели́ла еси́ в день сей весь мир ви́димый и неви́димый, наипа́че же па́дший дре́вле род челове́чь? Днесь спасе́ния на́шего нача́ло и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: ны́не у́бо Сло́во Бо́жие ти́хо сни́де с Небе́с, я́ко ка́пля ка́плющая на зе́млю, и всели́ся в Твою́ Богоблагода́тную Де́вственную утро́бу и бысть Плоть спасе́ния на́шего ра́ди. Сего́ ра́ди днесь А́нгели лику́ют на Небесе́х и вся тварь весели́тся и ра́дуется, пра́зднующе нача́ло свобожде́ния своего́ от рабо́ты истле́ния в свобо́ду сла́вы чад Бо́жиих. Ны́не ра́дуется же́нское естество́, Е́вы ра́ди па́дшее, та бо повину́вшися зми́ю печа́ль роди́ жена́м и неудержа́нно введе́ смерть. Ты же, Де́во, разреши́ла еси́ от го́рькия рабо́ты весь род челове́чь и свобо́дою Христо́вою естество́ же́нское почти́ла еси́, зане́ де́вством чи́стым па́ки и́стинную жизнь ввела́ еси́, и сего́ ра́ди жены́, де́вство держа́ще, врага́ я́ве побежда́ти начина́ют. Ны́не Ада́м лику́ет, ви́дев, я́ко в пресве́тлый день сей испо́лнися на Тебе́ пе́рвое ра́йское благове́стие, я́ко се́мя Жены́ сотре́т главу́ зми́я. С ни́мже ликовству́ет ны́не весь род челове́чь, поне́же Тобо́ю, Пречи́стая, упраздни́ся днесь дре́внее отвраще́ние Бо́жие к челове́ком, Бо́га бо па́ки привела́ еси́ к нам. Сего́ ра́ди зрим Тя ны́не, я́коже дре́вле Иа́ков, я́ко Ле́ствицу Высо́кую, Е́юже сни́де Бог на зе́млю и я́ко Мост Пречу́ден, и́мже су́щих от земли́ па́ки возво́диши на Не́бо. Что воздади́м Тебе́, Цари́це Не́ба и земли́, за вся́ сия́, и́миже ра́дость несказа́нную подала́ еси́ па́дшим и заблу́ждшим лю́дем Твои́м? Вся на́ши же́ртвы и приноше́ния ничто́же суть пред вели́чеством благодея́ний Твои́х. Еди́ное то́чию уго́дно Тебе́: “се́рдце сокруше́нно и смире́нно”, его́же и Сын Твой и Госпо́дь наш “не уничижи́т”. Сего́ ра́ди мо́лим Тя: испо́лни нас от превосходя́щия высоты́ смире́ния Своего́ ели́ка вмести́ти возмо́жем, да принесе́м Ти во всесвяты́й день Благове́щения Твоего́ Твоя́ от Твои́х, во е́же во вся́цем де́ле бла́зе не мы́слити высо́кая, но вы́ну в смире́нии ду́ха пребыва́ти. Се́ю перве́йшею доброде́телию укра́шени, в пресве́тлый день сего́ пра́здника Твоего́ в кро́тости и чистоте́ се́рдца со Арха́нгелом Гаврии́лом возопие́м Тебе́: Ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю и Тобо́ю с на́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сегодня 26 сент. 2021 г.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335)
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335)
Сегодня 26 сентября 09:15 Божественная Литургия
17:00 Всенощное Бдение
Завтра 27 сентября 08:45 Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Четверг 30 сентября 10:00 Молебен с акафистом мчч. Вере, Надежде и Любови
Суббота 2 октября 17:00 Всенощное Бдение